الهام افضلی

ارگنایزر

عاطفه بیک‌زاده

تیم اسپانسر

زینب آقاخانی

تیم اسپانسر

روشنک حقیقی

تیم اسپانسر

جواد فروزان

تیم سخنران

پویا خوشابی

تیم سخنران

نیما ظفرمومن

تیم سخنران

مهراد راجی

تیم سخنران

مجتبی اسدی

تیم سخنران

افشین مشفقی

مهلا زمانی

تیم عکاسی

زینب قربانسیاهی

تیم عکاسی

رضا رفیعی

گرافیک دیزاینر

حامد قربانی

تیم دکوراسیون

سامیه طاهری

تیم دکوراسیون

محمد غریب بابایی

موشن گرافیک

نعیمه پاک نیت

موشن گرافیک

نیما شریفی

تولید محتوا

حسین صادقی

تولید محتوا

داوطلبان

حسن عبدالرحیم
راضیه محمدی
زهرا بیرامی
سمانه خدمتلو
شهرزاد شاهرخی
علی احمدی